Strategiamme: vastarinta ja vastakkainasettelu

 

Lesbouden suorin strateginen vastarintastrategia, niin kuin minä käsitän, on miesten rakastamisen lopettaminen ja miesten vihaaminen.

Olen väittänyt, että käsite “lesbo” seksuaalisena tai romanttisena kategoriana saa vakavia seurauksia kaikille naisille ja feminismille. Monet naiset, ellei useimmat, ovat joutuneet elämässään seksuaalisen väkivallan uhriksi, ja uskon, että tämän takia haluavat sellaista tilaa ihmissuhteissaan, jossa he voivat välttää seksuaalisuuden ja tuntea itsensä turvallisiksi. He eivät varmaan halua seksualisoida suhteitaan naiseen samalla tavalla, kuin suhdettaan miehiin. Uskon, että tämä estää monia naisia tulemasta lesboiksi.

Samanlainen huono seuraus tullee myös käsitteelle feminismi, jos lesbous käsitteenä seksualisoidaan. Naisten kiinnostumattomuus miehistä ja rakkaudesta johtaa eristämiseen ja kategorisoimiseen poikkeavan ryhmänä, ja lesboudesta tehdään elämäntapavalinta – sen sijaan, että lesbous käsitetään poliittisena ideologiana - feminisminä.

Jos sen sijaan näemme kaikki yhteydet naisrakkauden, naisten ystävyyden ja naisten solidaarisuuden välillä, niin kuin Rich ja Raymond tekevät, huomaamme miten kaikki naiset enemmän tai vähemmän jo tekevät vastarintaa ja ovat solidaarisia toisilleen. Lesbous, käsitettynä poliittisena rakkautena naisten välillä, voidaan nähdä itsestään selvänä strategiana ja/tai itsestään selvänä päämääränä kaikille naisille. Tämän käsitteen määrittelyn kautta voidaan kaikki mahdolliset naiset rekrytoida radikaalifeminismiin ja lesbouteen poliittisena liikkeenä, siitä tulee liike kaikille naisille.

Feminististen periaatteiden mukaan eläminen ei ole itsesensuuria, niin kuin seksuaaliliberaalit väittävät – ainakaan siinä mielessä, jos emme oleta, että naiset ovat essentiaalisesti luonnoltaan antifeministisiä – vaan on mahdollista kehittyä ulos patriarkaalisesta sosialisaatiosta, ja yhdessä toisten naisten kanssa huolehtia itsestämme ja pitkällä tähtäyksellä maailmasta parempi paikka meille naisille. Minun normatiivinen loppupäätelmä on, että lesbous, yksikertaisimmillaan määriteltynä, - nainen joka rakastaa naisia – on alku. Miesten rakastamisen lopettaminen yksilöinä ja ryhmänä ja/tai miesten vihaamisen aloittaminen sortajina, on saman alun toinen puoli.

 

Aloitussivu