Charlotte Bunch: Lesbians in revolt (1972)

Heteroseksuaalisuus on Bunchin mielestä perustavaa laatua oleva mekanismi miesten ylivallassa naisia kohtaan. Heteroseksuaalisuus pitää naiset erossa toisistaan, pakottaa naiset määrittelemään itsensä suhteessa miehiin ja kilpailemaan keskenään miehistä ja niistä sosiaalisista eduista, joita suhteet miehiin tarjoavat.

Bunch kieltää jyrkästi, että lesbous olisi ensisijassa seksuaalinen kysymys ja on sitä miltä, että tällainen on miesten määritelmä lesboudesta, koska miehet ajattelevat naisia ylipäänsä seksuaalisuuden kautta. Mutta lesboudessa on oikeastaan kyse naisiin samaistumisesta, siitä, että naiset suhtautuvat toisiinsa poliittisesti ja tunteen kautta – rakastaa toista naista pitää sisällään sen, että rakastaa itseään, ja jättämällä tämä tekemättä kieltää naisilta sen rakkauden ja energian, jonka me naisten sijaan anamme miehille. Lesbous on poliittinen valinta, joka pohjimmiltaan hylkää koko vallitsevan poliittisen järjestelmän.

Radikaalilesbo Mae Brown kirjoitti artikkelissaan: “Kuinka heteronaiset tukevat miehistä ylivaltaa”, että lesbolaisuus on suurin uhka miesten vallalle, ja että ”Jos kaikki naiset olisivat lesboja, miesten ylivalta tulisi mahdottomaksi säilyttää tyhjiössä.”

 

Bunch on sitä mieltä, että naisten taistelussa pitää erottaa strategisesti toisistaan lesbolainen naisten taistelu, ja heteronaisten taistelu. Tämä merkitsee sitä, että meidän ei pitäisi lopettaa taistelu kaikkien naisten puolesta, vaan että taistelu sujuu paremmin ilman heteronaisten lamauttavaa vaikutusta – naisten heteroseksuaalisuus merkitsee sitä, että he asettavat miehen ensimmäiselle sijalle.

 

Heteronaiset ovat Bunchin mukaan tehneet poliittisen valinnan miesten ja naisten suhteen jättäessään kyseenalaistamatta patriarkaatin osana omaa elämänsä.

 

Vallankumouksellinen Feministinen Ryhmä esitti otsikolla “Poliittinen lesbous – linjaus heteroseksuaalisuutta vastaan”. He kehottivat kaikkia naisia olemaan olematta seksuaalisissa suhteissa miehiin, ja he näkivät heteronaiset osaltaan vastuullisina miesten naisiin kohdistamalle sorrolle: ”Jos sinulla on mitään seksuaalista kanssakäymistä miesten kanssa, vahvistat heidän luokkavoimaansa.”

 

Seuraava

Aloitussivu